Shounen Zanzou: ch1

posted on 10 May 2013 09:01 by ffman

free website stats program

สวัสดีค่ะ จะถึงวันหยุดอีกแล้ว เย้ๆๆๆ แต่หลังวันหยุดนี้ เห็นตารางงานแล้วท้อใจนิดๆ ค่ะ คงจะไม่ได้พักไปอีกระยะนึงทีเดียว

หน้า credits ขอบคุณคำแปลและฝีมือแต่งภาพจากท่าน Malveillance ค่ะ

(ขอความกรุณางดนำผลงานในฟาร์มไปเผยแพร่ที่เวบสาธารณะอื่นนอกจากเวบของผู้แปลเองค่ะ)

หน้า 1 งานยุคก่อนดังของอ.คาโอริ ยูคิค่ะ